Selvhjælp.

 

 

I tilfælde af varmesvigt, undersøg da følgende inden du ringer efter servicemontøren:

 

 


 

 

Er der strøm på anlægget ?

  • Er elkontakten slået til.
  • Er HFI-relæet slået til.
  • Er alle husets sikringer intakte.

 

 

Er der vand på anlægget ?

  • Undersøg vandtrykket på vandtrykmåleren.
  • Ved vandmangel - efterfyld anlægget.

 

 

Er der åbnet for gassen ?

  • Undersøg om gashanen er åben - både ved indføringen til huset og ved kedlen.

 

 

Er varmestyring og rumtermostat korrekt indstillet ?

  • Indstil varmestyring og termostater.

 

 

Er overkogssikringen udkoblet ?

  • Tryk overkogssikringens knap ind.

 

 

Er kedlen gået på "rødt" ?

  • Tryk kontrolknappen ind, dog højst 3 gange.

 


 

 

På nedenstående billeder kan du finde information

vedr. VANDSTAND, RESET KNAPPER, VANDPÅFYLDNING SAMT EL.

 

Klik på billedet for at se det i stor størrelse.